Polski oddział Arcserve na razie jest w fazie organizacji, w przyszłym miesiącu ma oficjalnie rozpocząć działalność. Krystian Hofman objął stanowisko Business Development Manager - Poland.

– Polska zawsze była ważna dla Arcserve, ale zmiany wewnętrzne i produktowe ograniczyły naszą aktywność w kraju. Jednak na rynku backupów dużo się zmienia. Chcemy wykorzystać tę szansę – wyjaśnia szef polskiego oddziału. 
 
Firma będzie koncentrować się na sprzedaży rozwiązania Arcserve UDP. Jest to produkt chroniący dane kompleksowo - w serwerach fizycznych, wirtualnych, chmurze, stacjach roboczych. Można nim centralnie zarządzać. Krystian Hofman wyjaśnia, że producent zmienił podejście do backupu - nie koncentruje się na centralnym serwerze zarządzającym kopiami bezpieczeństwa, tylko na serwerach, które trzeba chronić.

Arcserve chce dotrzeć ze swoim rozwiązaniem do firm różnej wielkości. Deklaruje wsparcie dla partnerów. Aktualnie wdraża w Polsce nowy program partnerski. Zaoferowano szkolenia techniczne i sprzedażowe. Arcserve zapewnia ponadto o wspieraniu partnerów przy pozyskaniu klienta. W grę wchodzi także pomoc finansowa. Działa już wsparcie dla klienta końcowego po polsku, oferowane przez firmę Fixit.

Arcserve działa samodzielnie od 2014 r., kiedy to CA Technologies wydzieliło dział Data Management w odrębną jednostkę.

Przed przejściem do nowej firmy Krystian Hofman przez 7 lat (2008-2015) był Product Managerem w Dziale Pamięci Masowych i Serwerów w Veracompie. Zajmował się kanałem sprzedaży produktów CA Technologies w Polsce.

W latach 2005-2008 był właścicielem firmy Mkline, która realizowała projekty z zakresu projektowania sieci komputerowych, sprzedaży serwerów, usług i szkoleń informatycznych. Wcześniej Krystian Hofman  współpracował z takimi firmami jak Supermedia i Laser Systemy informatyczne (aktualnie LSI Software).