Konsorcjum Arcusa i jego spółki zależnej T-matic Systems złożyło w gdańskim Sądzie Okręgowym pozew, w którym żąda 174,11 mln zł (wraz z odsetkami) od Energi-Operator.

Sprawa jest związana z realizacją kontraktów obejmujących wdrożenia infrastruktury inteligentnych liczników energii. Arcus oczekuje wspomnianej kwoty tytułem naprawienia szkody poniesionej w następstwie – jak to ujęła spółka – „bezprawnego i zawinionego popełnienia przez Energę czynu niedozwolonego/czynu nieuczciwej konkurencji” na szkodę Arcusa.

Tłem pozwu jest spór obejmujący realizację kilku kontraktów na dostawę oprogramowania i uruchomienie infrastruktury licznikowej, zawartych w latach 2011 – 2013.  

W pozwie konsorcjum Arcusa i T-matic Systems zarzuca dystrybutorowi energii elektrycznej odpowiedzialność za negatywne następstwa działań i zaniechań związanych z powstaniem, eskalacją i brakiem zakończenia sporu.

Żądanie zapłaty przez Energę znaczących kwot w ramach roszczeń uznano za bezzasadne i bezprawne. W ocenie konsorcjum z powodu nieuregulowania przez kontrahenta należności związanych z wykonanymi pracami, spółki poniosły szkody, które negatywnie wpłynęły na ich działalność gospodarczą.

„Zachowania Energa stanowiły bezpośrednią i wyłączną przyczynę pogorszenia się sytuacji finansowej powodów [czyli Arcusa i T-matic Systems] oraz utraty środków w kwocie dochodzonej pozwem.” – twierdzi Arcus. Spółka przypisuje Enerdze działania naruszające ustawę o nieuczciwej konkurencji.  

Spór obu stron kontraktów na dostawę ponad 300 tys. inteligentnych liczników ma już kilkuletnią historię. W poprzednich latach kontrahenci wzajemnie domagali się wielomilionowych odszkodowań. W 2015 r. Energa – Operator zażądała od Arcusa i T-matic Systems 157 mln zł, twierdząc że konsorcjum nie wywiązało się z umowy. Podjęte w ub.r. próby polubownego załatwienia sporu nie przyniosły efektów. Arcus i T-matic Systems od października 2016 r. domagali się od Energi-Operator wskazanych w pozwie 174 mln zł, tytułem naprawienia szkody.

W 2017 r. Energa – Operator uzyskała w br. 9,6 mln zł odszkodowania z ubezpieczenia nienależytego wykonania umowy przez konsorcjum. W efekcie ubezpieczyciel (Ergo Hestia) zażądał uregulowania tej należności od Arcusa i T-matic Systems. Następnie konsorcjum pozwało w tej sprawie Energę – Operator w gdańskim sądzie.