W kw. I-III 2019 r. przychody Asbisu ze sprzedaży w Polsce wyniosły 25,403 mln dol. (ok. 98 mln zł po aktualnym kursie) – poinformował dystrybutor. W I poł. 2019 r. obroty grupy na naszym rynku sięgnęły 14,516 mln dol., czyli w III kw. br. bilans wyniósł 10,887 mln dol. (ok. 42 mln zł). Pod względem obrotów był to dla Asbisu jak dotąd najlepszy kwartał tego roku w Polsce. W I kw. 2019 r. obroty wyniosły 9,53 mln dol., a w II kw. br. – blisko 5 mln dol. Spółka nie ujawniła analogicznych danych dla ub.r.

Nasz kraj ponownie znalazł się wśród 10 rynków, które wyróżnia największa sprzedaż w grupie Asbis, zajmując 10 pozycję w zestawieniu. Nr 1 jest Rosja (247,3 mln dol. w kw. I-III 2019 r.). W naszym regionie dystrybutor dużo większe przychody niż w Polsce wypracowuje na Słowacji (111,3 mln dol.) i w Czechach (53,2 mln dol.).

W całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej (bez krajów WNP) przychody Asbisu w kw. I-III br. wyniosły ponad 333 mln dol. wobec blisko 400 mln dol. przed rokiem.


Wzrosła rentowność

Przychody całej grupy Asbis Enterprises ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosły ponad 1,25 mld dol. (-17 proc. r/r), zysk brutto - 69,4 mln dol. (+1 proc.), natomiast zysk netto 7,2 mln dol. (+1 proc.).

W III kw. 2019 r. grupa wypracowała przychody w wysokości 462,7 mln dol. (-13 proc.), zysk brutto wyniósł 27,2 mln dol. (+6 proc.), a zysk netto 4,6 mln dol. (+10 proc.). Marża brutto w III kw. 2019 r. wyniosła 5,88 proc. i była najwyższa od III kw. 2016 r.

Asbis wyjaśnia spadek przychodów nasyceniem rynku smartfonami i wynikającym z tego spadkiem sprzedaży produktów tej kategorii, która generuje najwyższą sprzedaż grupy.  

Grupa podtrzymała prognozę wyników finansowych na 2019 r.: 1,7 - 1,9 mld dol. przychodów oraz 8,5 - 10 mln dol. zysku netto.