Polska firma odkupi pakiet większościowy Formula Systems (50,16 proc. udziałów) od funduszu Emblaze i jednego z menedżerow spółki. Przejęcie firmy notowanej na Nasdaq umożliwi wejście Asseco na rynek amerykański, zwiększy również szanse na rozwinięcie działalności w innych rejonach świata. Spółki z grupy Formula Systems działają w ok. 60 krajach, w tym w USA, Kanadzie, Indiach, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Japonii.

O planowanej transakcji mówiło się od dłuższego czasu, jako o jednej z najważniejszych w tym roku w branży IT w Polsce. Asseco nie wyklucza kolejnych akwizycji. W grę wchodzą jednak mniejsze firmy, które ułatwią wejście polskiej spółki na rynki europejskie.

W I poł. 2010 r. Grupa Kapitałowa Asseco miała 1,45 mld zł przychodów, tj. 2 proc. więcej niż rok wcześniej i 205,42 mln zł zysku netto (wzrost o 16 proc.). Przychody Formula Systems w 2009 r. wyniosły 469,4 mln dol., a zysk netto - 19,1 mln dol.