W I poł. 2019 r. przychody od klientów zewnętrznych w segmencie Asseco Poland wyniosły 597,7 mln zł wobec 664,7 mln zł w I poł. 2018 r. (przychody operacyjne: 603,7 mln zł do 668,4 mln zł, co oznacza spadek o 9,7 proc.).

Zmniejszyła się sprzedaż w 3 głównych sektorach: bankowość i finanse, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Ten trzeci cechowały największe obroty w minionym półroczu.

Zysk operacyjny spadł o 27,5 proc., ze 120,5 mln zł do 87,4 mln zł.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującej jednostki sięgnął w segmencie polskim 68,8 mln zł (wobec 159,7 mln zł całej grupy). Rok wcześniej było to 84,1 mln zł.

Segment Asseco Poland obejmuje przychody osiągane głównie na polskim rynku. Uwzględnia wyniki m.in. Asseco Poland, Asseco Data Systems, DahliaMatic, ZUI Novum, SKG oraz GSTN Consulting. W sumie spółki te zatrudniały na koniec czerwca br. 3447 osób (rok wcześniej 3421).


Wysoka baza

W sprawozdaniu finansowym zarząd wyjaśnia wynik polskiego segmentu efektem wysokiej bazy z ub.r. Było to związane z dużymi inwestycjami w sektorze bankowym, który szykował się do RODO i split payment. Ponadto sporo podmiotów unowocześniało swoje systemy. Czynnikiem, który wpłynął na obniżenie przychodów, ale też poprawę zysków, była również rezygnacja w ub.r. przez Asseco Data Systems z rozwoju tradycyjnej infrastruktury pochodzącej od firm trzecich na polskim rynku. ADS skoncentrowała się na chmurze i sektorze publicznym.

Dodatkowo, w I półroczu zeszłego roku jednorazowy pozytywny wpływ na wyniki Asseco Poland miało rozwiązanie odpisu należności od KT Corporation w wysokości 6,5 mln zł (pozytywny wpływ na EBIT) - podano w raporcie.

Cała grupa Asseco Poland wypracowała globalnie 4,99 mld zł przychodów w I poł. 2019 r. wobec 4,46 mld zł w I poł. 2018 r. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się ze 157,3 mln zł przed rokiem do 159,7 mln zł.

Poprawiły się wskaźniki rentowności. Marża zysku EBIDTA wyniosła 15,2 proc., a zysku operacyjnego 9,1 proc.