Umowa zawarta z ARiMR obejmuje utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego Agencji (SIA). Jej wartość to 87 mln zł brutto. Kontrakt zawarto na 41 miesięcy, do końca maja 2017 r.

Asseco Poland złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez ARiMR. System Informatyczny Agencji, którego dotyczy umowa, obejmuje Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, znany jako IACS.

W ramach kontraktu Asseco zajmie się również utrzymaniem wielu innych aplikacji, które zbudowało dla ARiMR. Należą do nich m.in. system obsługujący dopłaty związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz platforma umożliwiająca udostępnianie danych gromadzonych przez agencję instytucjom zewnętrznym, a także moduł do składania przez rolników wniosków o dopłaty za pośrednictwem Internetu.
- Dotychczas współpracowaliśmy z ARiMR jako podwykonawca HP. Obecnie będziemy kontynuować kooperację w podobnym zakresie, z tym że nasi specjaliści przejmą opiekę także nad hurtownią danych i środowiskiem produkcyjnym – mówi Witold Malina, dyrektor Pionu Rolnictwo w Asseco Poland.

Asseco Poland rozpoczęło budowę SIA w 2001 r. i od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się utrzymaniem i rozwojem kluczowych aplikacji w ARiMR. Z IACS korzysta blisko 6,5 tys. użytkowników. Rozmiar baz danych agencji w połowie 2013 roku zbliżył się do 7 TB.