W skład Asseco Systems wchodzą dwa podmioty: Centrum Komputerowe Zeto w Łodzi oraz Przedsiębiorstwo Informatyczne Zeto w Bydgoszczy. Zakup Unizeto Technologies jest kolejnym krokiem w rozbudowie ogólnopolskiej spółki integracyjnej, opartej na zasobach dawnych zakładów regionalnych Zeto. Spółka ma koncentrować się na lokalnych rynkach i pełnić jednocześnie funkcję dostawcy, integratora i dystrybutora rozwiązań informatycznych. List intencyjny w sprawie zakupu podpisano w grudniu 2014 r.

Unizeto Technologies działa od 1965 r. W 1998 r. spółka utworzyła pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji (Certum). Świadczy usługi związane z podpisem elektronicznym, outsourcingiem IT i centrum danych. Unizeto ma klientów w sektorze administracji publicznej, ubezpieczeń społecznych i służbie zdrowia, a także w firmach, jak również klientów indywidualnych.