Matrix42 należał do spółki Asseco Western Europe. Umowa została zawarta ze spółką Blitz, akcje (97,2 proc.) przejmą dotychczasowi menedżerowie firmy. Z 46,34 mln euro kwoty transakcji 21,72 mln euro Asseco dostanie w gotówce. Resztę należności stanowi pożyczka udzielona przez polską firmę do grudnia 2021 r.

Matrix42 oferuje aplikacje do zarządzania cyklem życia produktów oraz oprogramowanie do zarządzania zasobami IT, przeznaczone dla średnich firm. Sprzedaż jej częścią reorganizacji grupy Asseco. W ub.r. sprzedano udziały w słowackiej firmie telekomunikacyjnej Slovanet, a lipcu br. działającą w Polsce spółkę ubezpieczeniową Insseco. Na bazie 6 firm zależnych powstaje jedna duża spółka – Asseco Data Systems.