Asseco Poland zawarło umowę z Wojskowym Centrum Geograficznym na dostawę systemu Geoserwer 2, który będzie pełnił rolę centralnego, cyfrowego katalogu danych geograficznych, także tych archiwalnych. Z repozytorium będą korzystać wszystkie jednostki podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej. Wartość kontraktu to 8 mln zł netto.

Postępowanie przetargowe w tej sprawie trwało ponad rok. Zostało ogłoszone przez Inspektorat Uzbrojenia w maju 2016 r. Poza ceną wśród kryteriów wyboru był okres gwarancji i termin dostawy sprzętu, oprogramowania, usługi instalacji i wdrożenia SIG2. Tylko Asseco złożyło ofertę. Wybór wykonawcy nastąpił w połowie listopada br.

Nowa inwestycja jest częścią planu modernizacji polskiej armii w obszarze systemów wsparcia dowodzenia i rozpoznania. W ramach podpisanej umowy, Asseco Poland dostarczy oprogramowanie oraz sprzęt, a także przeprowadzi szkolenia dla pracowników Wojskowego Centrum Geograficznego. Odpowiada ono m.in. za zbieranie i przetwarzanie informacji o terenie, opracowywanie map cyfrowych i papierowych oraz prowadzenie prac geodezyjnych. Wdrożenie nowego systemu zapewni jednostkom polskiej armii dostęp do aktualnej i precyzyjnej informacji o przestrzeni geograficznej, w której będą prowadzone działania operacyjne wojska. Docelowo Geoserwer 2 ma zapewnić prace dla blisko 500 jego użytkowników. Przewidywany czas wdrożenia to IV kw. 2018 r.