Integrator podpisał z Giełdą Papierów Wartościowych umowę na wdrożenie i uruchomienie systemu Promak TS – do obsługi handlu instrumentami finansowymi. 
Promak TS to autorskie rozwiązanie Asseco, spełniające wymogi dyrektywy unijnej MIFID II, która zacznie obowiązywać od początku 2018 roku i znacząco zmieni sposób dystrybucji produktów finansowych w Polsce. Wdrożenie systemu rozpocznie się w sierpniu bieżącego roku, natomiast jego uruchomienie nastąpi 2 stycznia 2018. Asseco Poland przez co najmniej 3 lata będzie również dostawcą usług serwisowych dla tego rozwiązania.