Gross przychodów Grupy w ubiegłym roku pochodziło z działalności na rynkach zagranicznych. Udział spółek zagranicznych w całościowych przychodach zwiększył się do 79 proc. (6,3 mld zł). Oznacza to wzrost o 804 mln zł w stosunku do roku 2015. Zagraniczne spółki wypracowały także 511 mln zł zysku operacyjnego, to jest o 44 mln zł więcej niż w 2015 roku.

Kluczową rolę w wynikach Asseco odgrywa sprzedaż oprogramowania własnego. Przychody z tego tytułu osiągnęły w 2016 roku 6,4 mld zł, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej i stanowią ponad 80 proc. całej  sprzedaży.

Największe udziały w sprzedaży ma sektor przedsiębiorstw, na który przypada 39 proc. przychodów Grupy. Na drugim miejscu jest branża  bankowości i finansów – 39 proc., a na trzecim sektor administracji publicznej – 22 proc. udziałów w sprzedaży.

„W 2016 roku zrealizowaliśmy plan związany z reorganizacją struktury Grupy w Polsce. Ponadto, kontynuowaliśmy rozwój Grupy poprzez akwizycje nowych podmiotów, a także zwiększaliśmy udziały w naszych spółkach zależnych. W minionych 12 miesiącach konsekwentnie rozwijaliśmy międzynarodowe centra kompetencji, m.in. w obszarze ERP, płatności oraz ubezpieczeń. Zamierzamy te działania kontynuować także w 2017 roku” – powiedział Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland.