W porównaniu z 2012 r. przychody grupy zwiększyły się o 6,7 proc., a zysk o 6,3 proc. Według spółki wzrosty osiągnięto dzięki sprzedaży własnych rozwiązań. W 2013 roku przychody Asseco z oprogramowania i usług własnych stanowiły 76 proc. obrotów i wyniosły 4,474 mld zł. Większość przychodów – 40 proc. –  wygenerowała sprzedaż do przedsiębiorstw, 34 proc. – w bankowości i finansach, a 24 proc. – w administracji publicznej. Liczba podpisanych umów w grupie wyniosła ponad 4,5 tys.

W 2013 roku Asseco weszło do Rosji i Gruzji. Na liście sukcesów spółka wymienia także zawarcie wieloletnich umów w wyniku postępować przetargowych. Według Asseco portfel zamówień na rok 2014 wynosi 3,9 mld zł.

W br. zarząd Asseco Poland rekomenduje wypłatę w formie dywidendy 215,8 mln zł z ubiegłorocznego zysku (2,60 zł na akcję).