Tadeusz Dyrga zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Asseco Poland. Podał przyczyny osobiste. Odejdzie z zarządu 1 lipca br. Pozostanie jego doradcą w zakresie projektów dla administracji publicznej. Swoją funkcję sprawuje od 2008 r. Jako wiceprezes odpowiada za pion administracji publicznej, dział teleinformatyki, pion ubezpieczeń społecznych oraz pion utrzymania systemów.

Jednocześnie powołanie na wiceprezesa zarządu Asseco Poland od dnia 1 lipca br. otrzymał Sławomir Szmytkowski. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za nadzór nad pionami: utrzymania systemów, eksploatacji systemów oraz administracji publicznej.

Sławomir Szmytkowski w latach 1996-2002 pracował w Prokom Software, a po połączeniu spółki z Asseco Poland w 2008 r. został dyrektorem zarządzającym. Od 2009 r. jest dyrektorem pionu utrzymania systemów. Odpowiada za realizację usług dla ZUS-u.

Sławomir Szmytkowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku budownictwo w wydziale budownictwa lądowego (specjalizacja: projektowanie mostów).