Na rynku jest nowe oprogramowanie Atena - CC2000 Control Center Over the NET. Program jest elementem rozwiązania do scentralizowanego zarządzania infrastrukturą IT (CITIMS). CC2000 umożliwia zarządzanie za pośrednictwem jednego portalu wszystkimi urządzeniami Altusen Over the NET podłączonymi do sieci. CC2000 posiada jeden serwer master i aż do 31 serwerów typu slave.

Użytkownicy, którzy dysponują już sprzętem z serii Altusen Over the NET mogą zarejestrować swój produkt w systemie Aten e-Support i pobrać wersję próbną CC2000. Więcej informacji na ten temat: http://www.aten.com/data/event/cc2000/webpage/index.html.

Tym, którzy dotychczas zarządzali swoją siecią przez oprogramowanie CC1000 Control Center Over the NET, Aten oferuje bezpłatną aktualizację ich oprogramowania do wersji CC2000 (licencja na 1 Master i 128 węzłów). By pobrać bezpłatną aktualizację trzeba się również zarejestrować pod wyżej podanym adresem www.