Paweł Małyska został powołany do rady nadzorczej Atende, po tym jak wraz z końcem roku odszedł z niej Michał Markowski.

Paweł Matyska jest absolwentem SGH i doktorem nauk ekonomicznych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych, w zarządzaniu funduszami, aktywami, akcjami, w obszarze analiz oraz na stanowiskach zarządczych. Obecnie jest także w radach nadzorczych spółek Alumetal, Amica i Develia.

Od 2012 do 2017 r. w TFI Allianz Polska był zarządzającym funduszami, zastępcą dyrektora departamentu zarządzania aktywami i dyrektorem departamentu zarządzania portfelami akcyjnymi. Wcześniej był związany m.in. z Opera TFI, Copernicus Capital TFI, PTE Skarbiec, domem maklerskim PKO BP.