Zarząd ATM poinformował, że rozpoczyna przegląd opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem spółki. Analizowane będą następujące rozwiązania: poszukiwanie celów przejęć, partnerów do joint venture oraz inwestorów strategicznych. W grę wchodzi również inna transakcja. Zarząd będzie także zastanawiał się, jak wykorzystać aktywa albo środki, które mogą zostać pozyskane w związku z przeglądem opcji.

Zarząd ATM zastrzega, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy zapadną w przyszłości.

Przegląd opcji strategicznych ATM rozpoczął się wkrótce po zmianie szefa spółki. W marcu br. prezesem został Tomasz Szcześniewski. Do rady nadzorczej dołączył Tomasz Czechowicz, założyciel i partner zarządzający MCI Capital. Fundusz MCI.EV wraz z innymi podmiotami w ub.r. przejął kontrolę nad ATM.