ATM podsumował I półrocze 2019. Jednostkowo operator data center i dostawca usług telekomunikacyjnych miał w II kw. br. 1,45 mln zł straty netto wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny był natomiast wyższy o 80 proc. niż w poprzednim roku, sięgając 4,8 mln zł. Przychody wzrosły z 33,9 mln zł do 35,8 mln zł.

Strata w całym I półroczu 2019 r. wyniosła 0,65 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku w analogicznym okresie ub.r. Bilans przychodów poprawił się z 67,35 mln zł do 71,5 mln zł (+7 proc.). EBIDTA zwiększyła się z 20,9 mln zł do 34,3 mln zł (+22 proc.). To rekordowy poziom w historii spółki.

Zarząd podtrzymuje prognozę na 2019 r., która przewiduje 148 mln zł przychodów i 58,5 mln zł EBIDTA.


Rośnie popyt na kolokację, usługi bezpieczeństwa, chmurę

ATM informuje o dwucyfrowym wzroście sprzedaży usług centrów danych w I poł. br. (+15 proc. r/r, do 35 mln zł). Obejmują one kolokację i inne usługi związane z infrastrukturą data center (np. dzierżawa serwerów, usługi cloud computingu, biur zapasowych oraz związane z bezpieczeństwem danych i tzw. business continuity management, np. AntyDDoS).

Dane jednego z największych krajowych operatorów data center pokazują rosnące zapotrzebowanie na kolokację (+7 proc. wartościowo r/r) i usługi bezpieczeństwa danych (+14 proc.). ATM podaje, że obecnie dysponuje 8 tys. mkw. netto powierzchni kolokacyjnej, która jest zajęta przez klientów w 68 proc. Według spółki rośnie także popyt na usługi chmurowe.

W przypadku usług telekomunikacyjnych obroty były podobne jak rok wcześniej (+1 proc. r/r). Obejmują one szerokopasmową transmisję danych, dzierżawę łączy, usługi dostępu do internetu oraz głosowe (ISDN i VoIP).

Jak podaje ATM 97 proc. przychodów pochodzi z abonamentów, czyli ma charakter cykliczny.


Polski rynek data center zbliży się do zachodu

Spółka przewiduje rozwój lokalnego rynku centrów danych.

"Krajowy rynek centrów danych wciąż nie wszedł w fazę oczekiwanego wzrostu. Argumentem za takim twierdzeniem jest porównanie skali i stopnia rozwoju rynków usług data center w krajach Europy Zachodniej czy USA z rynkiem polskim. Znaczące różnice na tym polu powinny się w ciągu najbliższych lat szybko zmniejszać" - uważa zarząd ATM.

Ocenia, że wśród najważniejszych czynników wzrostu przedsiębiorstwa w kolejnych kwartałach będzie wzrost zapotrzebowania na przesyłanie, przetwarzanie i archiwizację informacji, co generuje rosnący popyt na usługi transmisji danych dla sektora biznesowego oraz na usługi centrów danych (kolokacyjne).

W maju br. jeden z głównych akcjonariuszy ATM zapowiedział przegląd opcji strategicznych. Pod uwagę brana jest sprzedaż spółki inwestorowi strategicznemu lub finansowemu.

Obecnie ATM jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio w 94,5 proc. przez MCI.PrivateVentures FIZ.