Atman Cloud to publiczna, współdzielona usługa typu IaaS (Infrastructure as a Service), oparta na technologii OpenStack. Zapewnia zasoby do składowania danych (przestrzeń dyskowa) i obliczeniowe (procesory, pamięć) wraz z dostępem administracyjnym. Platform ma umożliwiać sprawne łączenie chmury z komponentami infrastruktury klienta. Jej dostawca gwarantuje teraz pasmo 1 Gb/s oraz przepustowość sieci na poziomie 100 Gb/s. Ponadto rozszerzył przestrzeń składowania danych i zwiększył liczbę węzłów obliczeniowych.

- Cała chmura znajduje się w jednym z naszych centrum danych zlokalizowanych w Warszawie. Jeśli ktoś jest administratorem danych osobowych, może podpisać z nami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i tym samym zapewnić sobie zgodność z polskimi regulacjami prawnymi – zaznacza Jakub Bryła, lider projektu rozwoju chmury Atman.  

Według Atmana jednym z najważniejszych wyróżników zmodernizowanej usługi jest bezpieczeństwo. Mają o nim decydować nadmiarowy charakter chmury, trzykrotna replikacja danych i wydajny system antyDDoS, a także możliwość przypisywania wirtualnych maszyn do różnych grup węzłów klastra obliczeniowego. Atman deklaruje dostępność infrastruktury na poziomie 99,97%.

Technologiczny update miał na celu także zwiększenie komfortu zarządzania wirtualną infrastrukturą z poziomu graficznej konsoli. Użytkownik ma m.in. możliwość tworzenia i usuwania instancji serwerów, ich resetu, zarządzania portami, adresacją publiczną, a także przestrzenią dyskową.

Poza panelem użytkownika klienci Atman Cloud otrzymują dostęp do API, dzięki któremu mogą zautomatyzować swoje działania administracyjne.

- Dla użytkownika oznacza to szybsze i sprawniejsze wykonanie operacji poprzez skrypty lub bezpośrednie wywoływanie poleceń, a także dostęp do wielu dodatkowych funkcji niedostępnych z panelu WWW (np. eksport i import maszyn z i do chmury). Wszystkie zmiany wprowadzać można online w czasie rzeczywistym – deklaruje Jakub Bryła.