Powstała nowa organizacja - Avaya Cloud, która obejmie produkty i usługi cbmurowe firmy. Reorganizacja ma usprawnić dostarczanie nowych rozwiązań i umożliwić lepsze wykorzystanie rynkowych szans. W ocenie szefa Avaya Cloud, Mercera Rowe, przejście oprogramowania do zintegrowanej komunikacji i współpracy (UCC) i centrów kontaktowych do chmury to jedna z największych możliwości rozwoju na tym rynku oraz wzrostu dla Avayi. Firma według dyrektora Avaya Cloud jest liderem rynku oprogramowania contact center oraz UCC. Ma ponad 100 mln użytkowników.

Rowe wcześniej pracował w IBM. Był również szefem usług vCloud w VMware. Ma wieloletnie doświadczenie w biznesie związanym z cloud computingiem. Jego obowiązki obejmą m.in. sprzedaż, badania i rozwój, budowę aplikacji i usługi.

W końcu 2017 r. Avaya pomyślnie zakończyła trwające niecały rok postępowanie restrukturyzacyjne.