Avaya otrzymała akceptację wiążących reguł korporacyjnych (Binding Corporate Rules, „BCR”) Unii Europejskiej, zarówno jako administrator danych jak i jako firma przetwarzająca dane.

BCR to wewnętrzne kodeksy postępowania dotyczące ochrony i przesyłania danych w ramach przedsiębiorstw międzynarodowych, bez względu na miejsce przechowywania i przetwarzania danych. Zgodność z BCR świadczy o zobowiązaniu firmy do przestrzegania podstawowych zasad prywatności, takich jak bezpieczeństwo danych, jakość i przejrzystość przetwarzania. 

Avaya w końcu ub.r. pomyślnie zakończyła restrukturyzację, która umożliwiła oddłużenie spółki i wdrożenie planu naprawczego. W Polsce firma zapowiada inwestycje we współpracę z partnerami.