Rafał Lorenc został powołany na stanowisko członka zarządu nazwa.pl. Uchwałę w tej sprawie podjęło zgromadzenie wspólników 2 września br.

Rafał Lorenc jest związany ze spółką od 2005 r. W kolejnych latach przechodził wszystkie szczeble ścieżki zawodowej. W 2017 r. objął funkcję dyrektora IT nazwa.pl.