Bakotech rozpoczął działalność szkoleniową w nowego centrum kompetencyjnego ADIT. Do zarządzania nim powołano osobną spółkę. Szkolenia zaplanowane do końca 2018 r. będą odbywały się w Krakowie, Warszawie, on-site lub online. Obejmują na początek rozwiązania WatchGuard. W ofercie są m.in. szkolenia certyfikacyjne. W miarę dalszego rozwoju spółki ADIT planowane są również wdrożenia, wsparcie, outsourcing IT i zarządzanie MSP.