Rozwiązania SIEM (Security information and event management) zwiększają bezpieczeństwo informacji i infrastruktury informatycznej poprzez wczesne wykrywanie nadużyć i incydentów bezpieczeństwa. AlienVault koncentruje się na łatwości użytkowania i wdrożenia. Według dystrybutora sprawdzi się najlepiej w średnich i większych organizacjach. Bakotech został wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem AlienVault w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dostawca oferuje platformę AlienVault Unified Security Management (USM), której zadaniem jest sprawniejsza detekcja zagrożeń, reakcja na incydenty i zarządzanie dla zespołów IT z ograniczonymi zasobami. AlienVault USM informuje o wszystkich zagrożeniach w sieci oraz umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów. Ma 5 podstawowych mechanizmów (Asset Discovery, Behavioral Monitoring, Vulnerability Assesment, SIEM, Threat Detection), co pozwala na monitorowanie bezpieczeństwa, proste zarządzanie zdarzeniami i raportowanie, nieprzerwaną ochronę przed zagrożeniami oraz szybkie wdrażanie.