Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznaczyło kwotę 101 tys. zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na każdą akcję przypadnie po 5 gr dywidendy. Pozostała część zysku, czyli 326 tys. zł, trafi na kapitał zapasowy spółki.

Jednocześnie to samo zgromadzenie powołało nowych członków rady nadzorczej – Michała Kołosowskiego i Marka Waldemara Szewczyka. Dwóch dotychczasowych członków rady – Ewa Jakubczyk-Cały i Tomasz Mosiek – złożyło rezygnację.