Powstanie elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT - według projektu nowelizacji ustawy o VAT, o której informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Będzie on dostępny online. Na tzw. "białej liście podatników VAT" zostaną podane m.in. numery rachunków przedsiębiorców, na które należy wpłacać należność (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym). Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu.

Obecnie na stronach Ministerstwa Finansów jest dostępny wykaz, który pozwala sprawdzić status VAT podatnika.

Można sprawdzić także listę podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT (bo np. podano nieprawdziwe dane) oraz wykreślonych z rejestru.