Ministerstwo Finansów ponownie uspokaja, że obowiązek zapłaty na rachunek bankowy podmiotu zamieszczony na tzw. białej liście, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Do tego czasu za zapłatę na konto spoza wykazu przedsiębiorcy nie grożą konsekwencje. Dopiero od nowego roku podatnik musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami - wpłaty od 15 tys. zł nie będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, ryzykuje też solidarną odpowiedzialnością w VAT.

Ponieważ wciąż są sygnały, że niektórych kont przedsiębiorców nie ma liście, resort radzi, by w takiej sytuacji zgłosić do urzędu skarbowego swój rachunek, a także sprawdzić w banku lub SKOK-u, czy został on otwarty w związku z działalnością gospodarczą (osobiste ROR-y nie znajdą się w wykazie). Nadal nie wiadomo, czy sankcje będą grozić za przelewy na zagraniczne rachunki kontrahentów, zarejestrowanych w Polsce do celów VAT, gdy ich kont spoza kraju nie ma w wykazie.


Jak zaktualizować dane

Gdy trzeba zgłosić nowe numery kont lub poprawić inne swoje dane na białej liście, spółki zarejestrowane w KRS składają aktualizację na druku NIP-8, a spółki cywilne na NIP-2 – bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, aktualizują dane wysyłając wniosek za pośrednictwem CEIDG.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlegają rejestracji w CEIDG, aktualizują dane na druku NIP-7.


Gdzie zgłaszać błędy

Ministerstwo radzi przedsiębiorcom zgłaszać błędy na białej liście do swojego urzędu skarbowego lub na adres e-mail: WykazPodatnikow@mf.gov.pl.
   

Rachunki wirtualne też trzeba sprawdzić

Tzw. rachunków wirtualnych nie ma na białej liście, ponieważ nie są one zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEIDG. Ministerstwo wyjaśnia jednak, że w wykazie podatników VAT, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla się informacja, z jakim kontem i jakiego podmiotu jest on powiązany.

W listopadzie br. ministerstwo zapowiada udostępnienie narzędzi, które pozwolą usprawnić weryfikację w systemach księgowych, czy dany rachunek wirtualny jest związany z kontem przedsiębiorcy na białej liście. Jeżeli tak, to zapłata na taki rachunek wirtualny po 1 stycznia 2020 r. nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. W listopadzie br. ma zostać udostępniony plik tekstowy, który pozwoli na weryfikację, gdy znany jest NIP i rachunek powiązany podmiotu.

 

Będą nowe przepisy

Problemem jest brak na białej liście rachunków własnych banków, SKOK-ów, ministerstw czy izb administracji skarbowej. Tym samym póki co nie wiadomo, jak fiskus będzie traktować zapłaty z tytułu nabywanych wierzytelności (cesje wierzytelności) albo związanych z faktoringiem.

Ministerstwo zapewnia jednak, że pracuje nad przepisami, które sprawią, że takich rachunków nie trzeba będzie sprawdzać na białej liście. Zapowiada, że zdąży ze zmianami przed 1 stycznia 2020 r.