Na początku września Ministerstwo Finansów udostępni w internecie tzw. białą listę podatników VAT. Będzie zawierać więcej informacji o przedsiębiorcach, niż aktualna wyszukiwarka płatników VAT.

Mianowicie znajdą się na niej czynni podatnicy VAT, zwolnieni, wykreśleni oraz ci, którym odmówiono rejestracji. Zostanie podana podstawa prawna takiej decyzji, jak również ewentualnej decyzji o przywróceniu statusu czynnego podatnika.


Uwaga na numer konta

Rejestr pokaże również numery rachunków bankowych, na które należy przelewać środki w ramach transakcji z danym przedsiębiorcą. Są to konta podawane przy rejestracji firmy. Warto je zawczasu sprawdzić, bo zapłatę faktury na niewłaściwy rachunek nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Co więcej kupującemu grozi solidarna odpowiedzialność, gdyby kontrahent nie uregulował VAT.

Jeżeli więc sprzedawca podaje inny numer konta do przelewu niż ten widniejący na białej liście jako przypisany danej firmie, lepiej nie płacić i wyjaśnić sprawę z kontrahentem.

Na razie nie wiadomo, jak fiskus potraktuje takie błędy przy uregulowaniu rachunku za pośrednictwem operatorów płatności, np. przy zakupach internetowych, gdy rachunek kontrahenta niekoniecznie jest znany.

Jest szansa, że sprawa wyjaśni się do 1 stycznia 2020 r., gdy zaczną obowiązywać sankcje za przelewy na niezarejestrowane konto. Przykrych konsekwencji będzie można uniknąć, jeżeli podatnik w ciągu 3 dni od stwierdzenia pomyłki zawiadomi o niej urząd skarbowy sprzedawcy.


Sporo danych do sprawdzenia

Na białej liście podatników VAT firmę będzie można znaleźć po numerze NIP lub nazwie. Wyszukiwarka pokaże także szereg danych o przedsiębiorcy. Oprócz nazwy, NIP-u, numerów kont i statusu VAT i jego zmian wraz z datami i uzasadnieniem, będzie można m.in. sprawdzić adres firmy, personalia zarządzających wraz z NIP lub PESEL, imiona i nazwiska prokurentów, numery KRS, REGON i ewentualnie PESEL przedsiębiorcy.

Warto przejrzeć również własne dane na białej liście. Gdyby okazały się błędne, trzeba zwrócić się do KAS o korektę. Wykaz będzie aktualizowany w każdy dzień roboczy.