Jednostkowe przychody Black Point SA wyniosły w IV kw. 2019 r. 6,23 mln zł wobec 6,76 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku - według wstępnych, szacunkowych wyników.

EBITDA zmniejszyła się do 0,95 mln zł w porównaniu do 1,02 mln zł rok wcześniej, a EBIT do 0,63 mln zł wobec 0,68 mln zł.

Zysk netto spadł natomiast blisko 3-krotnie do 0,20 mln zł z 0,59 mln zł w IV kw. 2018 r.

 

Lepsze wyniki grupy

W ujęciu skonsolidowanym, czyli łącznie ze spółką Eco Service, zajmującą się handlem pustymi kartridżami, przychody grupy Black Point w IV kw. 2019 r. były lepsze niż rok wcześniej: 13 mln zł wobec 12,70 mln zł.

EBITDA poprawiła się do 1,07 mln z 0,69 mln zł, a EBIT do 0,67 mln zł wobec 0,30 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zysk netto okazał się natomiast ponad 5-krotnie wyższy niż rok wcześniej: 0,88 mln zł wobec 0,16 mln zł.

Spółka podkreśla, że przedstawiane dane są szacunkowe. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 14 lutego br.


Sprzedaż Eco Service zmniejszyła zysk

Zarząd wyjaśnia, że wpływ na zmniejszenie zysku netto Black Point SA względem IV kw. 2018 r. miała głównie strata na sprzedaży aktywów finansowych, związana ze zbyciem części udziałów w Eco Service.

Otóż w grudniu 2019 r. 30 proc. udziałów w Eco Service kupili menedżerowie spółki za 300 tys. zł. W tym roku obejmą kolejne udziały, w sumie przejmując kontrolę nad większością (60 proc.) kapitału. Black Point zachowa 40 proc. Wycofane ze spółki zależnej aktywa zamierza zainwestować m.in. w kanał sprzedaży i rozwój usług.

 

AKTUALIZACJA (13.02)

Black Point skorygował w górę jednostkowy zysk netto za IV kw. 2019 r. z 0,2 mln zł do 1,2 mln zł. Poprawiony wynik uwzględnia 1 mln zł dywidendy na rzecz Black Point od spółki Eco Service.