Grupa Black Point miała w IV kwartale 2017 r. 0,32 mln zł straty netto wobec 0,095 mln zł zysku rok wcześniej. Wypracowała natomiast zysk operacyjny w wysokości 0,4 mln zł (poprzednio - 0,3 mln zł straty). Skonsolidowany przychód grupy wyniósł 12,53 mln zł, co oznacza spadek o 2 proc. rok do roku.
 
W całym 2017 r. grupa Black Point wypracowała obrót o 3 proc. niższy niż w 2016 r., tj. 51,41 mln zł. Strata netto pogłębiła się do 1,95 mln zł wobec 0,87 mln zł w 2016 r.

Jednostkowo w IV kw. 2017 r. Black Point osiągnął jednak zysk netto w wysokości 0,56 mln zł wobec 0,37 mln zł straty rok wcześniej. Przychody poprawiły się o 3 proc., do 7,34 mln zł.

W całym 2017 r. przychody były większe o 8 proc., osiągając sumę 27,78 mln zł, a strata netto wyniosła 0,62 mln zł (w 2016 r. - 0,86 mln zł).

Według zarządu wpływ na skonsolidowane wyniki miała światowa dekoniunktura na rynku, a także zmiany organizacyjne w grupie oraz koszty inwestycji obu spółek (Black Point oraz Eco Service) w nowe projekty rozwojowe (nowe produkty i usługi, komunikacja z klientem, projekty recyklingowe).

Na bilans wpłynęły także spadki sprzedaży urządzeń drukujących, zmiany w strukturze sprzedaży (maleje popyt na produkty do drukarek atramentowych, rośnie w przypadku drukarek laserowych), silna konkurencja ze strony producentów OEM i dostawców tanich materiałów.

Zarząd informuje, że w spółce Black Point trwają prace nad wdrożeniem nowej polityki ofertowej i dystrybucyjnej. Wyniki osiągnięte w IV kw. ub.r., a zwłaszcza poprawa rentowności, potwierdzają według niego słuszność obranej drogi. Miała na nie wpływ optymalizacja organizacji i procesów, a także redukcja kosztów stałych. Wzmocniono zespoły sprzedaży i marketingu. Black Point inwestuje m.in. w usługi zarządzania drukiem. Rosną według niego koszty sprzedaży związane z silną konkurencją i coraz większymi oczekiwaniami partnerów co do subwencji budżetów marketingowych. Zarząd spodziewa się jednak zysków w kolejnych miesiącach 2018 r.