Skonsolidowane przychody Black Pointa w II kw. br. wyniosły 13,12 mln zł (o 10 proc. mniej niż rok wcześniej), a strata netto 0,37 mln zł wobec 0,12 mln zł w analogicznym okresie ub.r. W całym I półroczu 2017 strata grupy przekroczyła już 1 mln zł.

Black Point S.A. uzyskał jednostkowo blisko 7 mln zł przychodów w II kw. br. (wzrost o 12 proc. rok do roku), ale miał ponad 0,3 mln zł straty netto wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd firmy podkreśla dobre wyniki sprzedaży strategicznej grupy produktowej - tonerów do drukarek laserowych. W tym przypadku przychód wzrósł o 19 proc. rok do roku. Spadł natomiast popyt na wkłady atramentowe. Zarząd zapewnia również o zwiększeniu udziału marki Printé w transakcjach przetargowych.

Na wynik Black Pointa według raportu wpłynęły również koszty inwestycji. Zarząd informuje, że inwestuje w nowe kanały dystrybucji, nowe technologie, rozwój oferty oraz usługi zarządzania drukiem i reorganizację procesów. Wyjaśnia, że większy udział nowych produktów w zakupach klientów oznacza niższe marże, z uwagi wyższe koszty rozwoju nowych wkładów. Do tego doszły koszty wzmocnienia działu rynkowego i marketingowego.
 
Raport zwraca uwagę, że rosną również koszty wsparcia sprzedaży z uwagi m.in. na oczekiwania partnerów handlowych, którzy wymagają większych subwencji do budżetów marketingowych.

Zarząd Black Pointa zapowiada koncentrację na wzmocnieniu pozycji na rynku sprzedaży  reprodukowanych materiałów eksploatacyjnych oraz usług związanych z zarządzaniem drukiem.