W II kw. 2019 r. Black Point SA odnotował jednostkowo przychody mniejsze o blisko pół miliona złotych, niż rok wcześniej - 5,5 mln zł wobec 5,97 mln zł - według wstępnych, szacunkowych danych. Obniżyła się także EBIDTA (do 0,59 mln zł) i wynik operacyjny (do 0,27 mln zł). Zysk netto wzrósł do 2,73 mln zł z 0,41 mln zł, ale bilans poprawiła w tym przypadku dywidenda od spółki zależnej Eco Service (zajmuje się głównie handlem pustymi kartridżami) w wysokości 2,5 mln zł.

W ujęciu skonsolidowanym, czyli wraz z Eco Service, przychody grupy Black Point sięgnęły 12,38 mln zł wobec bez mała 12 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Zyski jednak spadły - zarówno EBIDTA, jak i wynik operacyjny oraz netto. Zysk netto grupy stopniał o połowę, do 0,27 mln zł z 0,59 mln zł.

Zarząd wyjaśnia, że wpływ na wyniki jednostkowe II kw. 2019 r. miał spadkowy trend sprzedaży kartridży do drukarek atramentowych, wynikający ze zmieniających się tendencji konsumenckich oraz spadki w retailu, będące skutkiem ograniczenia handlu w niedzielę.

Spółka podkreśla, że przedstawiane dane są szacunkowe. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 9 sierpnia br.