Black Point sprzeda 500 (30 proc.) udziałów w spółce zależnej EcoService za 300 tys. zł. Nabywcami są prezes spółki Marcin Adamski oraz członek zarządu Grzegorz Sołowow. Każdy z nich kupi udziały za 150 tys. zł. Umowę dotyczącą warunkowej sprzedaży zawarto 21 maja br. Eco Service zajmuje się głównie handlem pustymi kartridżami.

Warunkiem sprzedaży jest wypłata przez Eco Service dywidendy na rzecz Black Pointa w wysokości co najmniej 1 mln zł, w terminie do 30 czerwca br. Oferta zostanie złożona najpóźniej do 14 sierpnia br.

Ponadto zawarta umowa inwestycyjna przewiduje umorzenie 1 tys. udziałów Black Point w Eco Service za wynagrodzeniem 500 tys. zł. Zgoda na taki krok jest uzależniona od zawarcia wspomnianej umowy obejmującej 600 udziałów w Eco Service oraz wypłata co najmniej 1,5 mln zł dywidendy do 30 czerwca 2020 r. W przypadku spełnienia obu warunków, do umorzenia udziałów dojdzie najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Uchwały o wypłacie dywidendy (1 mln zł w br. i 1,5 mln zł w przyszłym roku) podjęło już zgromadzenie wspólników Eco Service.

 

Większość udziałów dla członków zarządu

W wyniku sprzedaży udziałów oraz umorzenia Marcin Adamski i Grzegorz Sołowow osiągną w sumie większość - 60 proc. - w kapitale Eco Service, a Black Point zachowa 40 proc. W umowie spółki zamierza jednak zapewnić sobie stosowny głos w kluczowych kwestiach strategicznych.

Celem umowy inwestycyjnej jest przeznaczenie aktywów wycofanych z Eco Service na rozwój Black Pointa. Według sprawozdania finansowego planowane są inwestycje m.in. w rozwój sprzedaży w kanale IT, e-commerce oraz w usługi.

Pod względem wartości sprzedaży Eco Service to już połowa biznesu grupy. W I kw. 2019 r. grupa Black Point wypracowała 13,19 mln zł obrotów (wzrost o 11 proc. r/r). W tym sama spółka Black Point SA miała 6,16 mln zł (spadek o 4 proc. r/r).

W grupie zysk netto wzrósł do 0,75 mln zł z 0,51 mln zł w I kw. 2018 r. W spółce Black Point SA nastąpił spadek do 0,44 mln zł z 0,61 mln zł. Zarząd producenta materiałów do druku wyjaśnia spadek słabszą koniunkturą w branży oraz trendem  spadkowym sprzedaży kartridży do drukarek atramentowych. W retailu obroty zmniejszyły się także z uwagi na ograniczenie handlu w niedzielę.

Eco Service dzięki optymalizacji zahamował spadek biznesu, wdrożył nowy pakiet usług związanych z logistyką kontraktową oraz usługą magazynowania.