W III kw. br. Black Point wypracował 0,25 mln zł zysku netto w ujęciu ujęciu jednostkowym wobec 0,29 mln zł straty rok temu. Przychody spadły natomiast do 5,57 mln zł z 6,33 mln zł rok temu. Są to wstępne szacunkowe dane.

W ujęciu skonsolidowanym (czyli łącznie ze spółką Eco Service) zysk był nawet nieco wyższy: 0,39 mln zł w porównaniu ze stratą 0,6 mln zł w analogicznym kwartale ub.r. Przychody zmniejszyły się do 11,38 mln zł z 12,08 mln zł. W obu przypadkach na plusie była także EBIDTA i wynik operacyjny.

Według zarządu poprawa wyników spółki Black Point jest efektem wprowadzanych optymalizacji i restrukturyzacji. Zarówno rok 2016 jak i 2017 grupa zamknęła stratą - w ub.r. wyniosła 2 mln zł. Producent alternatywnych materiałów do druku zmaga się ze spadającą sprzedażą tych produktów, konkurencją firm OEM i tanich zamienników.

W celu poprawy rentowności wdrożono m.in. optymalizację procesów, wzmocniono dział handlowy, Black Point zainwestował też w usługi zarządzania drukiem. W efekcie zmian już I kw. 2018 r. zakończył zyskiem.

Ostateczne wyniki za III kw. br. zostaną opublikowane w połowie listopada br.