W III kw. br. Black Point jednostkowo osiągnął 0,42 mln zł zysku netto wobec 0,25 mln zł rok wcześniej - według wstępnych, szacunkowych danych. Zwiększyła się także EBIDTA (0,79 mln zł) i zysk operacyjny (0,47 mln zł). Większe profity dostawca materiałów eksploatacyjnych wypracował przy przychodach na podobnym poziomie co w ub.r. - 5,51 mln zł w porównaniu do 5,57 mln zł w ub.r. .

W ujęciu skonsolidowanym, czyli łącznie ze spółką Eco Service, zajmującą się pozyskiwaniem i sprzedażą pustych kartridży, Black Point miał zysk na takim samym poziomie jak jednostkowo - 0,42 mln zł według szacunkowych, wstępnych danych. W ub.r. wynik był 0,39 mln zł na plusie. W podobnej skali poprawiła się EBIDTA (0,83 mln zł) i zysk operacyjny (0,45 mln zł). Przychody grupy również niewiele różniły się od tych sprzed roku i sięgnęły 11,36 mln zł.

Zarząd zauważa, że poprawę osiągnięto mimo spadku sprzedaży pustych kartridży na światowych rynkach w III kw.

Spółka podkreśla, że przedstawiane dane są szacunkowe. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 14 listopada br.