Dzięki partnerstwu Tieto i BMC mają wspólną ofertę, skierowaną głównie do dużych i średnich firm. Obejmuje ona systemy zarządzania siecią (NMS), centrami danych, środowiskami wirtualnymi i cloud, modelowanie i zarządzanie usługami biznesowymi, zarządzanie incydentami i problemami. Jak zapewniają dostawcy, doszło już do pierwszej realizacji projektu z udziałem obu firm.