Aż 84 proc. dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT przewiduje wzrost ryzyka cyberataków. Jednak ponad jedna czwarta uznaje, że hakerzy wyprzedzają ich działania – według raportu przygotowanego przez Fortinet i Forbes Insight.

Szefowie ds. bezpieczeństwa przyznają, że ogranicza ich brak wystarczających środków. Jedna trzecia stwierdziła, że niedopasowany budżet ma znaczący wpływ na ochronę firmy.

Dyrektorzy chcą zwiększyć nakłady na wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie. Obecnie przeznaczają na nie średnio 36 proc. budżetu na reagowanie na incydenty. Zamierzają podnieść ten odsetek do 40 proc., zmniejszając środki na działania prewencyjne.  


Dane priorytetem bezpieczeństwa

Priorytetem jest zabezpieczanie danych klientów i własności intelektualnej. Ponad jedna trzecia respondentów uznaje ochronę marki firmy za kwestię pierwszorzędną, a ponad 36 proc. uważa dane klienta za priorytet bezpieczeństwa. Większość szefów stwierdziła również, że własność intelektualna jest jednym z najważniejszych elementów wymagających ochrony i że jest to jeden z głównych celów cyberprzestępców.

Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję. 48 proc. pracuje nad zintegrowaniem zabezpieczeń z operacjami sieciowymi, a 45 proc. zamierza wdrożyć strategię bazującą na zaawansowanej analizie, aby zapewnić lepszą widoczność zasobów sieciowych.

To także sposób, by poradzić sobie z ograniczeniem zasobów - dzięki automatycznej analizie i uczeniu maszynowemu sztuczna inteligencja pozwala zaoszczędzić czas zespołom IT. Zamiast wykonywać bieżące, powtarzalne zadania, fachowcy mogą skupić się na działaniach kluczowych dla biznesu, jak identyfikacja nietypowych zachowań w sieci czy szybkie reagowanie na zagrożenia.

Szczególnie ważna jest edukacja i szkolenia - wynika z badania. Dyrektorzy uważają, że ograniczenia dotyczące szkoleń i rekrutacji specjalistów mają znaczący wpływ na przedsiębiorstwa. Z tego powodu szefowie od ochrony IT przykładają więcej uwagi do edukacji własnych pracowników w zakresie ograniczania ryzyka zagrożeń.

– Ankieta przeprowadzona przez Forbes Insights potwierdza opinie, jakie słyszymy bezpośrednio od klientów. Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa muszą zmagać się dzisiaj z lokowaniem ograniczonych środków i zasobów w projekty, które mają największy potencjał – od wykrywania włamań do reagowania na ataki. Osoby na tych stanowiskach muszą zapewniać maksymalną ochronę przy ograniczonych zasobach, jednocześnie wykonując swoje obowiązki kierownicze i zmagając się ze strategicznymi problemami – komentuje John Maddison, wiceprezes Fortinetu.

W globalnej ankiecie wzięły udział osoby na stanowiskach CISO (Chief Information Security Officer).