Niezbędne są specjalne ułatwienia inwestycyjne w ramach tarczy antykryzysowej - apelują do władz PIIT, KIGEiT, KIKE i PIKE.

Organizacje zrzeszające firmy ICT podkreślają, że w obecnej sytuacji kluczowe jest utrzymanie ciągłości działania komunikacji elektronicznej i systemów teleinformatycznych, w związku z przeniesieniem wielu dziedzin życia do świata cyfrowego.

Ostrzegają, że obecnie wszelkie awarie z jednej strony mogą być trudniejsze do usunięcia, a z drugiej strony ich skutki mogą być "trudne do wyobrażenia".


Konieczne są naprawy i inwestycje

"Już dzisiaj obserwujemy, iż niemożliwe staje się wykonywanie niezbędnych działań inwestycyjnych i obsługowych dotyczących sieci" - zauważają organizacje. Problemem okazuje się przede wszystkim ograniczona dostępność nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna, ale też przepisy prawa.

Organizacje branżowe postulują wprowadzenie regulacji umożliwiających dostęp do nieruchomości podmiotów trzecich - w celu dokonywania koniecznych napraw i serwisu urządzeń lub infrastruktury. Apelują również o wprowadzenie nadzwyczajnego i odformalizowanego trybu realizacji inwestycji - w bardzo szybkiej procedurze prowadzonej przed jednym organem.

"Brak takich rozwiązań, szczególnie w świetle przedłużającej się sytuacji wyjątkowej, a także ryzyka wystąpienia awarii, uszkodzeń, w tym związanych z nieprzewidywalnymi siłami natury, stanowi w naszej ocenie zbyt wysokie ryzyko, na które ani operatorzy, ani Rząd RP nie mogą sobie obecnie pozwolić." - uważają PIIT, KIGEiT, KIKE i PIKE.