W regatach typu open może uczestniczyć każdy amator żeglarstwa. W zawodach wezmą udział kabinowe jachty turystyczne w trzech klasach pomiarowych: T1, T2 i T3. Portem macierzystym regat jest Sztynort, a długodystansowa trasa wyścigu będzie przebiegać przez jeziora Łabap, Dobskie i Kisajno. Impreza zakończy się wręczeniem statuetek i koncertem szantowym, podczas którego wystąpią zespoły: Bez Jacka, Czerwony Tulipan, Jan Kondrak z Lubelską Federacją Bardów i Słodki Całus od Buby. 
Załogi mogą rejestrować się w biurze czarterów Tiga Yacht w Sztynorcie pod numerami telefonów: (87) 427 51 79 i komórkowym 663 427 780 albo pocztą elektroniczną wysyłając maila na adres: czarter@tiga.com.pl.