Do spotkania z udziałem przedstawicieli ZIPSEE „Cyfrowa Polska” i ministra Zbigniewa Ziobro doszło 21 września w Ministerstwie Sprawiedliwości. Omawiano sprawę walki z oszustwami podatkowymi oraz prawnej ochrony przedsiębiorców z branży.

Minister zapowiedział powołanie grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli biznesu i ministerstwa  sprawiedliwości, która zajmie się kwestią zwalczania przestępczości podatkowej i ochronie uczciwych firm. Szef resortu sprawiedliwości chce, aby grupa została poszerzona o przedstawicieli Ministerstwa Finansów.

Prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik uważa, że tylko przy współdziałaniu biznesu i rządu uda się stworzyć przepisy, które wyeliminują przestępców podatkowych z rynku, a jednocześnie zagwarantują ochronę, bezpieczeństwo i stabilność uczciwym firmom.

„Jestem przekonany, że dzięki partnerskim rozmowom przedsiębiorców z administracją rządową udam nam się wspólnie wypracować najbardziej efektywne, skuteczne rozwiązania legislacyjne oraz organizacyjne, które nie tylko ukrócą wyłudzenia VAT, ale także stworzą barierę, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych przestępstw” – powiedział szef ZIPSEE „Cyfrowa Polska” na briefingu po spotkaniu w ministerstwie.

Do spotkania doszło wkrótce po przyjęciu przez rząd projektu zmian w kodeksie karnym, który przewiduje bardzo surowe kary za fałszowanie faktur – do 25 lat pozbawienia wolności, gdy wartość faktury przekracza 5 mln zł, co ma odstraszyć przestępców wyłudzających VAT. Minister 21 września złagodził swoje stanowisko i teraz chce, by limit zagrożony najwyższą sankcją podnieść do 10 mln zł. Jednocześnie resort zapewnił, że drakońskie kary będą wymierzane tylko wobec przestępców i nie dotkną przedsiębiorców, którzy omyłkowo zrobili błędy w fakturach.

Organizacja firm z branży elektronicznej od dawna zwraca uwagę rządzących na problem wyłudzeń VAT. Zabiega o objęcie tzw. odwrotnym obciążeniem VAT kolejnych grup produktów, co uniemożliwia „karuzelowe” oszustwa podatkowe. Według raportu DLA Piper dla ZIPSEE obecnie przestępcy wyłudzają VAT głównie na dyskach twardych i procesorach. Straty budżetu z tego tytułu wyniosły w ub.r. szacunkowo ok. 400 mln zł. Wiceminister finansów Wiesław Jasiński zapowiedział na początku września, że dyski i procesory zostaną objęte odwróconym VAT.