Brother Polska i BNP Paribas Leasing Solutions uruchomili program partnerski Brother Finance, który ma ułatwić resellerom oferowanie dzierżawy sprzętu i usług MPS. Partner będzie mógł podpisywać z klientami końcowymi umowy dzierżawy urządzeń drukujących na dokumentacji BNP Paribas Leasing Solutions. Firma przejmuje ryzyko związane z udzieleniem dzierżawy, wypłacalnością klientów końcowych, jak również zmaganie się z problemami niezapłaconych faktur czy opóźnień w regulowaniu rat. Tym samym zmniejszy się ryzyko partnera w ramach takich transakcji oraz obciążenia związane z formalnościami - wynika z zapewnień producenta.

Wsparcie w finansowaniu dzierżawy urządzeń i usług powinno pomóc w rozwoju usługowego modelu sprzedaży vendora i partnerów. Według ubiegłorocznego raportu Quocirca 23 proc. organizacji uważało, że MPS (zarządzane usługi druku) odgrywają bardzo ważną rolę w cyfrowej transformacji, ale 54 proc. doszło do wniosku, że takie znaczenie MPS osiągną do 2020 r.