Komisja i Parlament Europejski pracują nad projektem rozporządzenia ws. "promowania uczciwości i przejrzystości w funkcjonowaniu internetowych platform sprzedażowych" (Regulation on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services). Na operatorów platform, takich jak Amazon czy Allegro, Bruksela chce nałożyć szereg nowych obowiązków informacyjnych. Celem jest zwiększenie przejrzystości współpracy ze sprzedawcami.

KE postanowiła zająć się tą sprawą, bo rośnie uzależnienie resellerów od gigantów e-commerce. Wielu sprzedawców nie jest już w stanie bez nich funkcjonować na rynku, a potentaci dyktują warunki. Z badań Komisji Europejskiej wynika, że ok. 60 proc. e-zakupów konsumentów w Europie jest realizowanych pośrednictwem platform takich jak Amazon czy Allegro. Są one dla wielu przedsiębiorców, głównie MŚP, absolutnie niezbędne, by mogli oferować swoje produkty klientom.


Pozycjonowanie ofert: koniec z "widzi mi się"

Zgodnie z projektem operatorzy platform e-commerce będą zobowiązani do zamieszczania w regulaminie czytelnej informacji o kryteriach, jakie decydują o kolejności pojawiania się ofert w wynikach wyszukiwania. Mają też wyjaśnić, dlaczego wybrali takie a nie inne reguły pozycjonowania towarów.

Sprzedawca znając te zasady będzie mógł dostosować się do nich tak, by poprawić swoją pozycję w wynikach wyszukiwania.

- Rozporządzenie nie wykluczy możliwości pobierania przez operatorów płatności za lepsze pozycjonowanie produktów w wynikach wyszukiwania. Jednak operator platformy będzie zobowiązany wyjaśnić wpływ opłat na pozycjonowanie - informuje Krzysztof Zięba, radca prawny, partner w Kochański&Partners.


Platformy konkurują z własnymi partnerami

Niekiedy operator platformy e-commerce oferuje własne produkty, w pewnym zakresie konkurując z resellerami czy retailerami, którzy zamieszczają w jego serwisie swoje oferty. W takiej sytuacji będzie musiał ujawnić ten fakt i szczegółowo wyjaśnić w regulaminie, czy i w jaki sposób preferuje swoje towary wobec oferty innych sprzedających.

Rozporządzenie wprowadzi również wymaganie, aby regulaminy korzystania przez sprzedawców z platform sprzedażowych były napisane w jasnym i zrozumiałym języku. Mają one być łatwo dostępne jeszcze przed zawarciem umowy przez sprzedawcę z operatorem platformy. Każda zmiana regulaminu będzie komunikowana sprzedawcom, a okres wprowadzenia zmian (pomiędzy poinformowaniem o nich a ich wejściem w życie) wyniesie co najmniej 15 dni.


Banowanie resellerów bez uzasadnienia będzie zakazane

Operator w regulaminie będzie musiał informować, kiedy może zablokować klientom dostęp do oferty sprzedawcy lub zakończyć z nim współpracę. W każdym takim przypadku ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję.

Często platformy wymagają od sprzedających zapewnienia, że nie będą oni oferować swoich produktów na korzystniejszych warunkach w innych kanałach dystrybucji (zwykle są to tzw. klauzule najwyższego uprzywilejowania). Operatorzy będą musieli nie tylko informować o takich ograniczeniach w regulaminie, lecz także uzasadnić, dlaczego je wprowadzili.

Źródło: MarketNews24