Najwyższe odszkodowanie opiewało na kwotę blisko 350 tys. zł. Dla porównania w 2012 r. największa kwota rekompensaty dla producentów oprogramowania wyniosła 225 tys. zł, a suma odszkodowań to 1,3 mln zł. Według BSA | The Software Alliance wzrosła liczba zawiadomień o przypadkach piractwa w firmach. W ub.r. BSA otrzymało ich 771.

Bartłomiej Witucki, koordynator BSA | The Software Alliance w Polsce komentuje: - Systematyczny wzrost liczby zgłoszeń obserwujemy od kilku lat: trzy lata temu otrzymaliśmy ich blisko 400, a dwa lata temu ponad 600. Co ważne, wzrasta liczba zgłoszeń poważnych naruszeń, co przekłada się na większe odszkodowania od nieuczciwych przedsiębiorców.

Bartłomiej Witucki poinformował, że w marcu BSA | The Software Alliance ma rozpocząć kolejną antypiracką kampanię telewizyjną. Cały rok zawiadomienia o przypadkach piractwa komputerowego można zgłaszać na adres: polskapiractwo@bsa.org.

W 2013 roku BSA | The Software Alliance przeprowadziło łącznie 1305 działań prawnych w regionie EMEA. W ich wyniku zawarto 426 ugód, na mocy których przedsiębiorcy ponieśli łączny koszt w wysokości blisko 15 mln dol. - z tego niemal 9 mln dol. tytułem odszkodowań, a blisko 6 mln dol. w ramach tzw. legalizacji, czyli kosztów nabycia legalnego oprogramowania. Najwyższa ugoda zawarta z firmą korzystającą z pirackiego oprogramowania wyniosła 1,3 mln dol.