Zderzenie centralnych instytucji w sprawie RODO. Obie podkreślają, że pomagają przedsiębiorcom. Otóż ministerstwo cyfryzacji opublikowało objaśnienia prawne do RODO. Wydano je na wniosek rzecznika MŚP. To nowa instytucja, powołana na podstawie Konstytucji dla biznesu.

Objaśnienia dotyczą zasad przetwarzania danych związanych z rekrutacją i zatrudnieniem. Resort przekonuje, że mają pomóc MŚP poruszać się w gąszczu przepisów. Co istotne, są według niego prawną gwarancją dla firm.

– Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do objaśnień, ma pewność, że urząd nie obciąży go karą czy daniną wyższą, niż wynikająca z objaśnienia prawnego. Nie poniesie negatywnych skutków skomplikowanych czy złożonych przepisów – zapewnia Mariusz Haładyj z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

UODO: RODO to nasza działka

Interpretowanie RODO przez ministerstwo nie spodobało się Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Gromy spadły na resort.

UODO w ostrym oświadczeniu sugeruje, że resort wkracza w jego kompetencje i narusza przepisy. Ostrzega, że takie działanie może zaszkodzić przedsiębiorcom.

"Apelujemy o niepodejmowanie działań, które mogą narazić polskich przedsiębiorców na negatywne konsekwencje i w dłuższej perspektywie utrudnić im działalność, a w konsekwencji rodzić pytanie o możliwą odpowiedzialność Skarbu Państwa za takie szkody." - grzmi prezes UODO, Edyta Bielak - Jomaa.

"Przypominamy, że w Polsce jedynym właściwym i wyspecjalizowanym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes UODO, który ma status i kompetencje organu nadzorczego określone w RODO. Z tego względu dokonywanie oficjalnej interpretacji prawa w tym zakresie leży po stronie Prezesa UODO. Zgodnie z RODO jest to wyłączną kompetencją organów nadzorczych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych. Tym samym UODO jest jedynym organem umocowanym prawnie do wydawania wytycznych i interpretowania w tym zakresie przepisów prawa." - stwierdza prezes UODO.

Zaznacza, że UODO publikuje wyjaśnienia dla przedsiębiorców dotyczące stosowania RODO, zajęło się także problemem poruszanym przez ministerstwo, tj. kwestią stosowania przepisów w związku z zatrudnieniem. Chodzi o poradnik „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy”.