Konferencja pod hasłem „Budowa sieci FTTH w Polsce - dobór technologii i jej wpływ na koszty inwestycyjne i operacyjne” odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w siedzibie głównej C&C Partners Telecom w Lesznie (Wielkopolska). Firma chce zainteresować tematem potencjalnych partnerów, mając na uwadze przewidywaną rozbudowę sieci szerokopasmowych w technologii FTTH w Polsce. Na inwestycje związane z infrastrukturą telekomunikacyjną w naszym kraju przeznaczono ze środków unijnych w latach 2007 – 2013 blisko 1,2 mld euro. Kwota z budżetu na lata 2014 – 2020 nie jest jeszcze znana, ale prognozuje się, że przewyższy tę poprzednią.   

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

- kształtowanie się całkowitego kosztu realizacji inwestycji, w zależności od zastosowanej technologii;

- optymalne technologie dla zwartej zabudowy jedno-, wielorodzinnej oraz rozproszonej na terenach wiejskich; 

- pozabiznesowe spostrzeżenia mające wpływ na tego typu projekty,

Zaplanowano także wykład Wojciecha Piasecznego, współwłaściciela firmy Pro-internet, nawiązujący do projektu sieci FTTH w gminie Kosakowo (technologia: point to point, ilość HP - ponad 3 tys.). 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z Michaliną Górską z C&C Partners, e-mail: m.gorska@ccpartners.pl.

Patronem medialnym spotkania jest CRN Polska.