W spotkaniu pod hasłem „Budowa sieci FTTH w Polsce - dobór technologii i jej wpływ na koszty inwestycyjne i operacyjne” wzięło udział blisko 50 osób - właścicieli firm - operatorów kablowych i ISP, przedsiębiorstw projektowych, wykonawczych a także przedstawiciele instytucji, w tym UKE.
 
Konferencję podzielono na trzy bloki tematyczne. Podczas pierwszej części prelegenci z C&C Partners zwrócili uwagę na zbieżności pomiędzy projektami FTTH realizowanymi przez holding TKH w Holandii w latach 2002-2012 a rynkiem polskim. Zdaniem dyrektora Działu Rozwiązań Telekomunikacyjnych - Wojciecha Stroińskiego, proces rozwoju sieci w obu krajach wygląda bardzo podobnie. Analogia dotyczy skali projektów (początkowo kilkaset HP, później kilka tysięcy HP) i stosowanych technologii. Jego zdaniem sposób budowy sieci powinien być niezależny od technologii (P2P, GPON), gdyż tylko taki zapewnia jej przydatność w perspektywie 20-30 lat (na ten okres C&C Partners udziela gwarancji).

Dyrektor HFC Systems z Poznania, Lech Cempura (ma ponad 25 tys. HP wybudowanych w technologii GPON) zaprezentował także wnioski dotyczące projektu FTTH MDU (obejmuje budynki wielorodzinne) oraz SFU (obejmuje domy jednorodzinne). Z prezentacji wynikało, że firma dobiera produkty w taki sposób, aby czas podłączenia abonenta był możliwie krótki, ale równocześnie koszty inwestycyjne pozostawały niższe niż przy budowie sieci dla saturacji 100 proc.

Największym zainteresowaniem cieszyła się trzecia część spotkania. Wojciech Piaseczny - prezes Pro-Internet z Gdańska - przedstawił historię realizacji projektu FTTH w gminie Kosakowo (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.4). Zwracał uwagę na aspekty proceduralne (np. związane z geodezją), projektowe i realizację. Poinformował, że Pro-Internet traktuje ten projekt jako inwestycję w perspektywie 15-20 letniej, ograniczającej koszty OPEX do minimum, a nie kilkuletniej, jak ma to często miejsce w projektach wspieranych ze środków unijnych. W kontekście takiej strategii postawiono tezę, iż najdroższym klientem jest ten, który nie został podłączony - dlatego tak duży nacisk został położony na marketing i promocję. Aby dotrzeć do większej grupy klientów, sprzedaż usług rozpoczęła się na etapie startu projektu. Do odbiorcy należy docierać zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez lokalne instytucje gminne - uczestnicząc w spotkaniach. Nie mniej interesujące były aspekty dotyczące dofinansowania ze środków unijnych.


Pod adresem mailowym ace@ccpartenrs.pl można zamówić materiały z konferencji.

Patronem medialnym wydarzenia był CRN Polska.