Urządzenie zawiera dwa redundantne zasilacze i moduły wentylatorów, które mogą być wymieniane podczas pracy. Chłodzenie zapewnia system przepływu powietrza port-to-power i power-to-port.

EE-5652 może być używany jako:
- switch TOR łączący do 48 serwerów 10GE w tej samej szafie, oferując 4 porty uplinkowe 40 GbE do podłączenia switchy SPINE data center
- switch SPINE spinający do 48 przełączników z serii EE-14xx-x lub EE-120x w topologię gwiazdy. W takim rozmieszczeniu EE-14xx-x / EE-120x działa jak switch TOR łączący do 48 serwerów 1GE w tej samej szafie
- przełącznik agregacji, który łączy do 48 modeli z serii EE-14xx-x / EE-120x, tworząc średniego rozmiaru sieć kampusową L2 lub L3. W takim układzie uplinki 4 x 40 GbE mogą być użyte do podłączenia wielu urządzeń EE-5652, tworząc tym samym rozległą sieć kampusową.
 
Cena katalogowa: 59 tys. zł netto. Gwarancja: dożywotnia, świadczona maksymalnie przez 5 lat po zakończeniu produkcji danego modelu.