Wilbert Verheijen od 1 stycznia 2019 r. jest dyrektorem zarządzającym Canon Polska. Wcześniej – od 2016 r. – pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Canon Eurasia z siedzibą w Stambule.

Dotychczasowy szef polskiego oddziału korporacji, Iain Maxwell, objął stanowisko Document Solutions Service and Support Director for Canon EMEA w Londynie. Canonem w Polsce zarządzał przez 3 lata.

Wilbert Verheijen swoją karierę zawodową rozpoczął ponad 25 lat temu w holenderskiej firmie Océ, która w 2009 r. została przejęta przez Canona. Od tego czasu w strukturach Océ i Canona zajmował różne stanowiska kierownicze w obszarze B2B w takich krajach jak Holandia, USA, Wielka Brytania, Portugalia i Chiny. Ostatnio organizował struktury Canona w Izraelu.