W ramach umowy dystrybucyjnej poza sprzedażą urządzeń Canon będzie dostarczał polskim klientom oprogramowanie do przygotowywania danych do druku, zapewni także wsparcie posprzedażowe i usługi doradztwa w zakresie wyboru, zastosowania i obsługi urządzeń 3D.

W ofercie 3D Systems są rozwiązania profesjonalne, przeznaczone dla firm z branży produkcyjnej, architektonicznej i inżynieryjnej oraz dla sektora edukacji. Firma specjalizuje się w systemach m.in. do tworzenia prototypów, produkcji modeli do badania funkcjonalności produktów końcowych, a także do druku finalnych produktów do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu.

Canon Europe podpisał umowę dystrybucyjną z 3D Systems w lutym 2015 r. Początkowo urządzenia były dostępne w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Teraz Canon zaoferuje portfolio drukarek 3D Systems także w Polsce. Japoński koncern zapewnia, że jest jedynym dostawcą rozwiązań 3D na naszym rynku z rozbudowaną, certyfikowaną (ISO) siecią serwisową (ponad 50 pracowników). 

Rynek druku 3D rośnie w szybkim tempie. Gartner szacuje, że wydatki użytkowników końcowych wzrosną z 1,6 mld dol. w 2015 r. do 13,4 mld dol. w 2018 r. Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, dane IDC wskazują, że przewidywany średni roczny wzrost przychodów na rynku druku 3D od 2012 r. do 2018 r wyniesie 25 proc.