Komunikat powołuje się na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z 22 października br. NWZA, do którego nawiązuje informacja, w dniu 10 października powołało nową radę nadzorczą CCE, a ta nowego prezesa – Bartosza Tatkę. Dotychczasowy zarząd (reprezentowany przez Jana Redełkiewicza) nie uznaje tych uchwał. Zarzuca Komputronikowi, że do wymiany władz spółki doszło z jego inicjatywy. 

Dotychczasowy zarząd nie uznaje również ugody zawartej między nowo powołanym zarządem CCE, a Komputronikiem, Contanisimo i Activą. 

Z kolei Komputronik zapewnia, że działania związane z wymianą rady nadzorczej CCE i zawarciem ugody są zgodne z prawem. Według spółki pełnomocnictwa do zawarcia ugody udzielił nowemu zarządowi CCE zarządca przymusowy (został on powołany w kwietniu br. przez warszawski Sąd Okręgowy). 

Jak informuje dotychczasowy zarząd CCE, postanowienie szczecińskiego sądu złożono w KRS, aby zablokować zmiany w rejestrze, będące konsekwencją uchwał NZWA z 10 października. Dodaje również, że w sprawie ugody postępowanie prowadzi szczecińska prokuratura.