Przejęcie CoreOS  przybliży firmę do realizacji wizji, którą jest umożliwienie klientom budowania dowolnych aplikacji i wdrażania ich w każdym środowisku. Red Hat zamierza połączyć komplementarne funkcje CoreOS z istniejącą ofertą rozwiązań Red Hat opartych na Kubernetesie i kontenerach, w tym z Red Hat OpenShift.

CoreOS jest twórcą CoreOS Tectonic, gotowej do zastosowań korporacyjnych platformy Kubernetesa, która automatyzuje operacje, zapewnia przenośność aplikacji między dostawcami chmury prywatnej oraz publicznej i jest oparta na oprogramowaniu open source. Firma oferuje też CoreOS Quay, gotowy do zastosowań korporacyjnych rejestr kontenerów.